[1]
Pyc, M. 2018. Czy rzeczywiście encyklika Spe salvi przekreśla nadzieję na uniwersalne zbawienie? Krytyczne uwagi odnośnie do jej polskiego tłumaczenia. Teologia Praktyczna. 9 (lis. 2018), 199–205. DOI:https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.15.