[1]
Biela, B. 2018. »Koinonia« jako zasada formalna teologii pastoralnej w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego. Teologia Praktyczna. 6 (lis. 2018), 41-64. DOI:https://doi.org/10.14746/tp.2005.6.04.