[1]
Stefański, J. 2018. Fenomen prywatnych modlitw eucharystycznychpo II Soborze Watykańskim. Próba analizy i oceny. Teologia Praktyczna. 2 (paź. 2018), 43–66. DOI:https://doi.org/10.14746/tp.2001.2.04.