[1]
Kiejkowski, P. 2019. Eucharystia – zgromadzenie, Krolestwo Boże, jedność. Wokoł teologii Eucharystii Aleksandra Schmemanna. Teologia Praktyczna. 20 (grudz. 2019), 37–52. DOI:https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.03.