[1]
Halczuk, P. 2019. Czy istnieją jakiekolwiek punkty styczne między chrześcijaństwem a islamem?. Teologia Praktyczna. 20 (grudz. 2019), 69–84. DOI:https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.05.