[1]
Kostecka , J. 2019. Spiralna koncepcja czasu w prawie kanonicznym – inspiracje pastoralne. Teologia Praktyczna. 20 (grudz. 2019), 85–98. DOI:https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.06.