[1]
Kwiatkowski, D. 2019. Wierność prawu liturgicznemu wiernością Chrystusowi i Kościołowi. Teologia Praktyczna. 20 (grudz. 2019), 99–113. DOI:https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.07.