[1]
Chaim, W. 2019. Akceptacja treści przekonań religijnych a religijne style myślenia i osobowość. Badania empiryczne studentów. Teologia Praktyczna. 20 (grudz. 2019), 153–176. DOI:https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.10.