[1]
Kurosz, J. 2012. Materiały do ćwiczeń z teologii pastoralnej szczegółowej oraz teologii laikatu i apostolstwa. Wskazówki metodyczne. Teologia Praktyczna. 13 (sty. 2012), 191-230. DOI:https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.14.