[1]
Przygoda, W. 2009. Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej. Teologia Praktyczna. 10 (sty. 2009), 31–43. DOI:https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.03.