[1]
Grubka, M. 2009. Duszpasterstwo akademickie wobec rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce po przełomie 1989 roku. Teologia Praktyczna. 10 (sty. 2009), 95-108. DOI:https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.08.