[1]
Ostański, P. 2009. Epizod o nagim młodzieńcu (Mk 14,51-52) na tle biblijnej nauki o nagości. Teologia Praktyczna. 10 (sty. 2009), 209–223. DOI:https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.15.