[1]
Słowiński, J. 2015. Spowiedź sakramentalna warunkiem uzyskania odpustu zupełnego. Analiza kanonicznoprawna. Teologia Praktyczna. 16 (wrz. 2015), 223-242. DOI:https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.15.