[1]
Wielebski, T. i Tutak, M. 2016. Meandry interdyscyplinarności teologii pastoralnej. Przyczynek do dyskusji. Teologia Praktyczna. 17 (grudz. 2016), 25–46. DOI:https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.02.