[1]
Kwiatkowski, D. 2016. Głoszenie słowa Bożego misją Kościoła w świecie na podstawie adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini. Teologia Praktyczna. 17 (grudz. 2016), 93-106. DOI:https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.06.