[1]
Makowski, P.A. 2016. Prawda w dyplomacji w świetle wypowiedzi papieża Benedykta XVI. Teologia Praktyczna. 17 (grudz. 2016), 203-212. DOI:https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.14.