(1)
Słotwińska, H. Idea Proegzystencji Elementem łączącym społeczeństwa Religijnie zróżnicowane. TP 2017, 58-72.