(1)
Kwiatkowski, D. Teologia I Symbolika ołtarza W Wybranych Modlitwach obrzędów poświęcenia Nowego ołtarza. TP 2017, 183-199.