(1)
Giemza, B. Święta Jadwiga Śląska W Nauczaniu św. Jana Pawła II. TP 2017, 213-231.