(1)
Przybecki, A. Pojęcie Modelu Duszpasterstwa W Teologii Pastoralnej. TP 2018, 127-135.