(1)
Śnieżyński, K. W Poszukiwaniu Nowego Oblicza Wiary W Epoce Po-Metafizycznej. TP 2018, 155-168.