(1)
Pyc, M. Czy rzeczywiście Encyklika Spe Salvi przekreśla Nadzieję Na Uniwersalne Zbawienie? Krytyczne Uwagi odnośnie Do Jej Polskiego tłumaczenia. TP 2018, 199-205.