(1)
Biela, B. »Koinonia« Jako Zasada Formalna Teologii Pastoralnej W ujęciu Ks. Franciszka Blachnickiego. TP 2018, 41-64.