(1)
Szymołon, J. Uwarunkowania Rozwoju Moralnego młodzieży. TP 2018, 127-136.