(1)
Czaja, A. Podstawowe Elementy Eklezjologii Commurtio. TP 2018, 43-57.