(1)
Stefański, J. Fenomen Prywatnych Modlitw Eucharystycznychpo II Soborze Watykańskim. Próba Analizy I Oceny. TP 2018, 43-66.