(1)
Polak, M. Społeczno-Kulturowe Uwarunkowania Duszpasterstwa Narzeczonych. TP 2018, 104-123.