(1)
Żychliński, A. Człowiek a Grzech Pierworodny. TP 2018, 115-126.