(1)
Kiejkowski, P. Eucharystia – Zgromadzenie, Krolestwo Boże, jedność. Wokoł Teologii Eucharystii Aleksandra Schmemanna. TP 2019, 37-52.