(1)
Halczuk, P. Czy Istnieją Jakiekolwiek Punkty Styczne między chrześcijaństwem a Islamem?. TP 2019, 69-84.