(1)
Kwiatkowski, D. Wierność Prawu Liturgicznemu wiernością Chrystusowi I Kościołowi. TP 2019, 99-113.