(1)
Chaim, W. . Akceptacja treści Przekonań Religijnych a Religijne Style myślenia I osobowość. Badania Empiryczne studentów. TP 2019, 153-176.