(1)
Imach, M. Religie I pokój W Iraku. TP 2014, 125-145.