(1)
Nawrot, P. Aktualny Stan Muzyki W byƂych Redukcjach Jezuickich Na Terenie Boliwii. TP 2014, 147-159.