(1)
Mirończuk, T. W Trosce O Odpowiednie Postawy Pastoralne W życiu Kościoła. TP 2013, 203–212.