(1)
Przybecki, A. Kościół Musi Wyruszyć W drogę. Polskie Duszpasterstwo W Poszukiwaniu Duchowych Korzeni. TP 2012, 33-41.