(1)
Stułkowski, S. Od Mistycznych Korzeni Do Apostolskich owoców. Dynamika Trzyletniego Programu Duszpasterskiego Dla Kościoła W Polsce (2010–2013). TP 2012, 43-52.