(1)
Kurosz, J. Materiały Do ćwiczeń Z Teologii Pastoralnej szczegółowej Oraz Teologii Laikatu I Apostolstwa. Wskazówki Metodyczne. TP 2012, 191-230.