(1)
Przygoda, W. Paradygmaty Metodologiczne We współczesnej Teologii Pastoralnej. TP 2009, 31-43.