(1)
Grubka, M. Duszpasterstwo Akademickie Wobec Rozwoju Szkolnictwa wyższego W Polsce Po przełomie 1989 Roku. TP 2009, 95-108.