(1)
Ostański, P. Epizod O Nagim młodzieńcu (Mk 14,51-52) Na Tle Biblijnej Nauki O nagości. TP 2009, 209-223.