(1)
Fiałkowski, M. Zadania stojące Przed Zrzeszeniami Religijnymi W Polsce. TP 2015, 31-41.