(1)
Podeszwa, P. »Temu, który Nas miłuje« (Ap 1,5). Miłość Chrystusa Do Kościoła W świetle Wybranych tekstów Z Apokalipsy św. Jana. TP 2015, 95-110.