(1)
Wielebski, T.; Tutak, M. Meandry interdyscyplinarności Teologii Pastoralnej. Przyczynek Do Dyskusji. TP 2016, 25-46.