(1)
Kwiatkowski, D. Głoszenie słowa Bożego Misją Kościoła W świecie Na Podstawie Adhortacji Apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini. TP 2016, 93-106.