(1)
Makowski, P. A. Prawda W Dyplomacji W świetle Wypowiedzi papieża Benedykta XVI. TP 2016, 203-212.