Słotwińska, H. (2017). Idea proegzystencji elementem łączącym społeczeństwa religijnie zróżnicowane. Teologia Praktyczna, (18), 58-72. https://doi.org/10.14746/tp.2017.18.04