Kwiatkowski, D. (2017). Teologia i symbolika ołtarza w wybranych modlitwach obrzędów poświęcenia nowego ołtarza. Teologia Praktyczna, (18), 183-199. https://doi.org/10.14746/tp.2017.18.13