Giemza, B. (2017). Święta Jadwiga Śląska w nauczaniu św. Jana Pawła II. Teologia Praktyczna, (18), 213-231. https://doi.org/10.14746/tp.2017.18.15