Kudełka, M. (2018). „System parafialnych komórek ewangelizacyjnych” jako propozycja dla duszpasterstwa. Teologia Praktyczna, (9), 111-125. https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.09